Χάρτης Κατάταξη

lepscy09

lepscy09
Συντεταγμένες: 495|562
Πόντοι: 10.352
Παίκτης: Lord Tristan
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)