Χάρτης Κατάταξη

052

052
Συντεταγμένες: 458|493
Πόντοι: 10.292
Παίκτης: Lord Tristan
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)