Χάρτης Κατάταξη

Sheeva

Sheeva
Συντεταγμένες: 557|505
Πόντοι: 9.197
Παίκτης: xukotako
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)