Χάρτης Κατάταξη

B.137

B.137
Συντεταγμένες: 472|448
Πόντοι: 10.495
Παίκτης: John Shelby
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)