Χάρτης Κατάταξη

B.129

B.129
Συντεταγμένες: 469|451
Πόντοι: 9.601
Παίκτης: John Shelby
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)