Χάρτης Κατάταξη

044 Κάτσε Κάτω team!

044 Κάτσε Κάτω team!
Συντεταγμένες: 504|558
Πόντοι: 10.400
Παίκτης: Lord Tristan
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)