Χάρτης Κατάταξη

ΚΑΣΤΑΝΟ

ΚΑΣΤΑΝΟ
Συντεταγμένες: 468|449
Πόντοι: 9.753
Παίκτης: Crazykeeper
Φυλή: WARLORDS
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)