Χάρτης Κατάταξη

Mur 54

Mur 54
Συντεταγμένες: 519|445
Πόντοι: 9.859
Παίκτης: *Brat Za Brata*
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)