Χάρτης Κατάταξη

B.125

B.125
Συντεταγμένες: 465|455
Πόντοι: 10.582
Παίκτης: John Shelby
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)