Χάρτης Κατάταξη

021

021
Συντεταγμένες: 471|521
Πόντοι: 10.090
Παίκτης: Lord Tristan
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)