Χάρτης Κατάταξη

B.124

B.124
Συντεταγμένες: 469|452
Πόντοι: 10.237
Παίκτης: John Shelby
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)