Χάρτης Κατάταξη

B131

B131
Συντεταγμένες: 470|450
Πόντοι: 9.745
Παίκτης: John Shelby
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)