Χάρτης Κατάταξη

007 axoneftos

007 axoneftos
Συντεταγμένες: 500|557
Πόντοι: 10.228
Παίκτης: Lord Tristan
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)