Χάρτης Κατάταξη

Glory60

Glory60
Συντεταγμένες: 533|522
Πόντοι: 10.114
Παίκτης: DeadForGlory
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)