Χάρτης Κατάταξη

Sindel

Sindel
Συντεταγμένες: 542|482
Πόντοι: 10.336
Παίκτης: xukotako
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)