Χάρτης Κατάταξη

~008~ *Angel of Death*

~008~ *Angel of Death*
Συντεταγμένες: 555|482
Πόντοι: 10.019
Παίκτης: dim68
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)