Χάρτης Κατάταξη

055 solo

055 solo
Συντεταγμένες: 454|485
Πόντοι: 10.415
Παίκτης: Lord Tristan
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)