Χάρτης Κατάταξη

B.130

B.130
Συντεταγμένες: 471|455
Πόντοι: 10.495
Παίκτης: John Shelby
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)