Χάρτης Κατάταξη

013. Κατέχω το κι ο κύρης σου

013. Κατέχω το κι ο κύρης σου
Συντεταγμένες: 511|555
Πόντοι: 9.889
Παίκτης: Da FiPiKa
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)