Χάρτης Κατάταξη

016 Κάτσε Κάτω team!

016 Κάτσε Κάτω team!
Συντεταγμένες: 514|552
Πόντοι: 10.184
Παίκτης: Lord Tristan
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)