Χάρτης Κατάταξη

Psychotic Nobles

Psychotic Nobles
Συντεταγμένες: 470|457
Πόντοι: 9.251
Παίκτης: Cicada
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)