Χάρτης Κατάταξη

Xukotakos

Xukotakos
Συντεταγμένες: 503|489
Πόντοι: 9.177
Παίκτης: xukotako
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)