Χάρτης Κατάταξη

Χωριό με bonus

Χωριό με bonus
Συντεταγμένες: 549|499
Πόντοι: 10.008
Παίκτης: dim68
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)