Χάρτης Κατάταξη

073 DEJA VU MAFIA

073 DEJA VU MAFIA
Συντεταγμένες: 489|459
Πόντοι: 10.376
Παίκτης: Νoriega
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)