Χάρτης Κατάταξη

Mur 74

Mur 74
Συντεταγμένες: 537|533
Πόντοι: 9.130
Παίκτης: *Brat Za Brata*
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)