Χάρτης Κατάταξη

Motaro

Motaro
Συντεταγμένες: 504|491
Πόντοι: 9.627
Παίκτης: xukotako
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)