Χάρτης Κατάταξη

Κόσμος 83

Κόσμος 83
Συντεταγμένες: 515|513
Πόντοι: 10.000
Παίκτης: dim68
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)