Χάρτης Κατάταξη

Glory81

Glory81
Συντεταγμένες: 543|518
Πόντοι: 9.150
Παίκτης: DeadForGlory
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)