Χάρτης Κατάταξη

051

051
Συντεταγμένες: 456|485
Πόντοι: 10.473
Παίκτης: Lord Tristan
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)