Χάρτης Κατάταξη

061.

061.
Συντεταγμένες: 459|480
Πόντοι: 10.354
Παίκτης: Da FiPiKa
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)