Χάρτης Κατάταξη

01.China

01.China
Συντεταγμένες: 515|508
Πόντοι: 10.002
Παίκτης: dim68
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)