Χάρτης Κατάταξη

Glory40

Glory40
Συντεταγμένες: 540|523
Πόντοι: 9.902
Παίκτης: DeadForGlory
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)