Χάρτης Κατάταξη

001. Ήκουσες Αρετούσα μου

001. Ήκουσες Αρετούσα μου
Συντεταγμένες: 499|533
Πόντοι: 10.542
Παίκτης: Da FiPiKa
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)