Χάρτης Κατάταξη

Quan Chi

Quan Chi
Συντεταγμένες: 541|483
Πόντοι: 10.495
Παίκτης: xukotako
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)