Χάρτης Κατάταξη

Rain

Rain
Συντεταγμένες: 540|483
Πόντοι: 9.208
Παίκτης: xukotako
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)