Χάρτης Κατάταξη

054

054
Συντεταγμένες: 460|484
Πόντοι: 10.417
Παίκτης: Lord Tristan
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)