Χάρτης Κατάταξη

Glory76

Glory76
Συντεταγμένες: 540|516
Πόντοι: 11.420
Παίκτης: DeadForGlory
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)