Χάρτης Κατάταξη

Glory31 top

Glory31 top
Συντεταγμένες: 487|497
Πόντοι: 11.420
Παίκτης: DeadForGlory
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)