Χάρτης Κατάταξη

Glory15 top

Glory15 top
Συντεταγμένες: 483|499
Πόντοι: 10.247
Παίκτης: DeadForGlory
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)