Χάρτης Κατάταξη

Winter is Coming

Winter is Coming
Συντεταγμένες: 464|503
Πόντοι: 9.835
Παίκτης: solo
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)