Χάρτης Κατάταξη

053

053
Συντεταγμένες: 460|493
Πόντοι: 10.323
Παίκτης: Lord Tristan
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)