Χάρτης Κατάταξη

020

020
Συντεταγμένες: 478|525
Πόντοι: 10.119
Παίκτης: Lord Tristan
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)