Χάρτης Κατάταξη

037. να με πονεί η καρδιά σου

037. να με πονεί η καρδιά σου
Συντεταγμένες: 462|496
Πόντοι: 10.287
Παίκτης: Da FiPiKa
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)