Χάρτης Κατάταξη

Baraka

Baraka
Συντεταγμένες: 511|503
Πόντοι: 8.917
Παίκτης: xukotako
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)