Χάρτης Κατάταξη

Mur 22

Mur 22
Συντεταγμένες: 540|500
Πόντοι: 9.809
Παίκτης: *Brat Za Brata*
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)