Χάρτης Κατάταξη

015. Ρηγόπουλο, Αφεντόπουλο,

015. Ρηγόπουλο, Αφεντόπουλο,
Συντεταγμένες: 477|536
Πόντοι: 10.285
Παίκτης: Da FiPiKa
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)