Χάρτης Κατάταξη

032. Ρωτόκριτε καημένε τα σου

032. Ρωτόκριτε καημένε τα σου
Συντεταγμένες: 474|519
Πόντοι: 9.895
Παίκτης: Da FiPiKa
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)