Χάρτης Κατάταξη

Glory51 bot

Glory51 bot
Συντεταγμένες: 552|519
Πόντοι: 9.825
Παίκτης: DeadForGlory
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)