Χάρτης Κατάταξη

042.

042.
Συντεταγμένες: 471|516
Πόντοι: 8.882
Παίκτης: Da FiPiKa
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)