Χάρτης Κατάταξη

Smoke

Smoke
Συντεταγμένες: 507|506
Πόντοι: 9.265
Παίκτης: xukotako
Φυλή: Prevale Le Oscurita
Ενέργειες
Επικέντρωση χάρτη
Εμφάνιση αρχείου χωριού (εξωτερικός σύνδεσμος)